zaterdag, 8 mei 2021
Geschreven door Jacqueline Trouw

Woning uit een erfenis: bezwaar maken tegen WOZ?

Rond deze tijd worden de WOZ-waarden weer vastgesteld door gemeenten en belastingsamenwerkingen. Gezien de ontwikkelingen in de woningmarkt de afgelopen jaren, ligt het voor de hand dat de WOZ-waarde van een woning hoger wordt vastgesteld dan vorig jaar.

Als je ervan overtuigd bent dat de WOZ waarde te hoog is, kun je binnen zes weken bezwaar indienen. Maar wat als je erfgenaam bent en de woning nog onderdeel is van de (onverdeelde) nalatenschap?

Bezwaar indienen

Het is natuurlijk mogelijk om, ook dan, bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking. Er zijn drie manieren:

  • met alle erfgenamen gezamenlijk: je dient gezamenlijk bezwaar in of machtigt één persoon (schriftelijk) om dit namens allen te doen; of
  • als individuele erfgenaam: rechtstreeks bezwaar als bedoeld in artikel 26a Algemene wet inzake Rijksbelastingen; of
  • bezwaar tegen een medebelanghebbendebeschikking ex artikel 28 Wet WOZ.

Je moet hierin een keuze maken, en een rechtsmiddel kan maar één keer worden ingesteld. Even opletten dus!

Met name ingeval van bezwaar namens alle erfgenamen, zal de gemeente willen zien wie die erfgenamen dan precies zijn. Hiervoor zullen zij een 'verklaring van erfrecht' opvragen. De enige situatie waarbij dit kan worden omzeild, is als er een executeur is, die bevoegd is namens de erfgenamen op te treden. Dan hoeft er 'slechts' een 'verklaring van executele' te zijn.

Wat nou als je in de loop van een jaar (bijvoorbeeld in mei, als de bezwaartermijn al is verlopen) een woning erft, maar je wil niet wachten met bezwaarmaken tot het nieuwe jaar? Dan kun je op grond van artikel 26 Wet WOZ als nieuwe eigena(a)r(en) een nieuwe WOZ beschikking vragen, die ook weer een bezwaartermijn heeft.

Als je met succes bezwaar aantekent, kan dat niet alleen OZB schelen maar ook erfbelasting, aangezien de die belasting ingeval van een woning sinds 2010 wordt berekend over de WOZ-waarde.

Trouw Advies - Notarieel jurist - Juridische dienstverlening

Jacqueline Trouw

Notarieel Jurist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang frequent informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

*  Voornaam:
*  Achternaam:
    Organisatie:
*  Website URL
*  E-mailadres: