woensdag, 26 mei 2021
Geschreven door Jacqueline Trouw

Waar je aan moet denken als je gaat schenken

Waarom

Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom je gaat schenken. Het verkleinen van je toekomstige nalatenschap om erfbelasting te besparen, je (box-3) vermogen verkleinen in verband met de Wlz en de eigen bijdrage. Er wordt veel gebruik gemaakt van de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Zo is er voor ouders aan kinderen de jaarlijkse vrijstelling (in 2017 € 5.320).

Schenken in contanten

Schenken 'in contanten' doe je door het geld van de schenking simpelweg over te boeken. Als de begiftigde in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd en je wil dat de schenking alléén voor de begiftigde is en niet voor de partner; zet dan in de omschrijving bij de overboeking 'schenking in privé' of 'schenking onder uitsluitingsclausule'.

Schenken op papier

Niet iedereen heeft het geld om te kunnen schenken contant beschikbaar. Vaak zit het vast in de woning, of in andere bezittingen. Je kan dan overwegen om te schenken 'op papier'. In dat geval verklaar je te schenken, maar het ook direct schuldig te erkennen, ofwel je leent het direct terug van de begiftigde. Vaak is het de bedoeling dat de schenking dan pas opeisbaar zal zijn bij overlijden. En dan is het opletten, want dan gelden er een aantal voorwaarden:

  1. de schenking moet bij notariële akte, omdat het een 'schenking ter zake des doods is'. Ook moet de schenker in persoon bij de akte verschijnen. De schenker kan niet middels een volmacht zoals een levenstestament worden vertegenwoordigd.
  2. de schenker moet jaarlijks over 6% rente aan de begiftigde betalen, over het openstaande, geschonken bedrag. Dit is belangrijk, want als dit niet elk jaar is gebeurd, moet er bij overlijden van de schenker alsnog erfbelasting over het geschonkene worden betaald!

De begiftigde heeft na een papieren schenking een vordering op de schenker. Die moet worden opgegeven voor de Inkomstenbelasting, want dat is box 3-vermogen. De rentebetalingen zijn geen afzonderlijk belaste inkomsten.

Rentebetalingen vergeten over enkele jaren? Betaal alsnog en leg het vast! Je moet er dan ook aan denken om rente over rente te betalen. Reparatie is dus mogelijk, als je er maar op tijd (bij leven) bij bent.

Je kan aan een schenking ook voorwaarden verbinden, zoals de hiervoor al even genoemde uitsluitingsclausule, maar ook een zogenaamde 'tweetrapsmaking' of bewindregeling. Hier zal ik later een aparte blog over schrijven. Alleen de schenking voor de eigen woning, maximaal €100.000 vrijgesteld, die moet (behoudens de uitsluitingsclausule), onvoorwaardelijk zijn.

Trouw Advies - Notarieel jurist - Juridische dienstverlening

Jacqueline Trouw

Notarieel Jurist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang frequent informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

*  Voornaam:
*  Achternaam:
    Organisatie:
*  Website URL
*  E-mailadres: