zaterdag, 8 mei 2021
Geschreven door Jacqueline Trouw

Trouwseizoen in aantocht! Naar de notaris?

De lente is in zicht, en dat betekent dat het trouwseizoen er aan komt.

Maar hoe zit het eigenlijk met huwelijksvoorwaarden? Wanneer is het goed om dit te regelen?

De wettelijke regeling

Als je een huwelijk aangaat vanaf 1 januari 2018, zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, trouw je in ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Bezittingen en schulden, verworven of aangegaan na huwelijksdatum, worden automatisch van jullie samen. Wat je al samen had (ongeacht de eigendomsverhouding; let op woningen die bijvoorbeeld 60/40 eigendom zijn!) valt ook in de beperkte gemeenschap van goederen en wordt dus 50/50 bezit. Wat blijft wel privé? Privébezittingen en –schulden van vóór het huwelijk, en erfenissen en schenkingen, ongeacht moment van verkrijging.

Let op: een samenlevingscontract vervalt automatisch bij het aangaan van een huwelijk.

Let op: heeft de één een vordering op de ander, bijvoorbeeld wegens ingebracht spaargeld of schenking, bij de aankoop of verbouwing van jullie woning? De wet bepaalt dat de vordering privé blijft, maar de schuld gezamenlijk wordt. Omdat het een schuld ten aanzien van de gezamenlijke woning is. Dit betekent per saldo dat de helft van de vordering van de inbrenger vervalt, omdat die per huwelijksdatum ook de helft van de betreffende schuld erbij krijgt. Niet mee eens? Huwelijksvoorwaarden maken.

Let op: Ingeval van hertrouwen met dezelfde persoon herleeft de oude regeling. Dit kunnen de huwelijksvoorwaarden zijn, maar ook de oude wettelijke regeling ofwel de algehele gemeenschap van goederen.

Top 3 redenen om huwelijksvoorwaarden te maken

  1. Een eigen onderneming is de belangrijkste reden voor het maken van huwelijksvoorwaarden, omdat je niet wil dat het vermogen van je partner kan worden aangesproken door schuldeisers van jouw onderneming. Dit speelt met name ingeval van een eenmanszaak of VOF. In het algemeen kun je zeggen, dat (risico op) schulden bij een echtgenoot, een goede reden is om de gemeenschap van goederen uit te sluiten middels huwelijksvoorwaarden.
  2. Je wil privébezit, bijvoorbeeld de eigen woning die op één naam staat, per huwelijksdatum gemeenschappelijk maken. Je kan deze dan via huwelijksvoorwaarden gemeenschappelijk maken, of zelfs via huwelijksvoorwaarden àlles gemeenschappelijk maken en de ‘ouderwetse algehele gemeenschap van goederen’ afspreken.
  3. Vastleggen bezit. Door bij huwelijksvoorwaarden een lijst van bezittingen (ook wel staat van aanbrengsten genoemd) te maken, is voor jullie zelf, en/of eventuele schuldeisers, duidelijk wat van wie is. Dit kan discussies of zelfs een rechtszaak, voorkomen.

Erfrecht

Of je wel of geen huwelijksvoorwaarden maakt, maakt geen verschil voor wie er erfgenaam is. Het heeft wel invloed op de omvang van de nalatenschap. Hebben jullie al testamenten? Laat dan checken of ze nog up tot date zijn na jullie huwelijk. Als jullie nog geen testamenten hadden gemaakt, dan geldt het wettelijk erfrecht. Na een huwelijk is de echtgenoot de enige erfgenaam. Zijn er ook kinderen? Dan erven echtgenoot en kinderen gezamenlijk, maar geldt de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ en wordt het erfdeel van een kind automatisch omgezet in een niet-opeisbare vordering. Zo kan de echtgenoot alsnog beschikken over al het vermogen na een overlijden.

Ingeval van (jonge) kinderen of samengestelde gezinnen is het eigenlijk altijd raadzaam om testamenten te maken, of in ieder geval om hier advies over in te winnen. Ook testamenten zijn maatwerk. Denk aan voogdijbenoemingen, bewindregelingen, de rampenclausule, of mogelijkheden om erfbelasting te besparen.

Geregistreerd partnerschap

Alles wat hiervoor vermeld werd, is ook van toepassing bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Samenlevingscontract - Trouw advies

Conclusie

Twijfelt je na het lezen van bovenstaande info nog of je huwelijksvoorwaarden en/of testamenten moet maken? Neem dan zeker contact op met een (notarieel) jurist om je persoonlijke situatie tegen het licht te houden en samen te bekijken wat slim is om te doen. Huwelijksvoorwaarden zijn altijd maatwerk en hebben niet alleen juridische, maar ook fiscale gevolgen. Dit geldt ook voor testamenten. Laat je hierover goed en tijdig adviseren.

Trouw Advies - Notarieel jurist - Juridische dienstverlening

Jacqueline Trouw

Notarieel Jurist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang frequent informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

*  Voornaam:
*  Achternaam:
    Organisatie:
*  Website URL
*  E-mailadres: