Testamenten - Trouw advies - Notarieel jurist in Noord Brabant

Erfrechtspecialist

Testamenten

Waarom moet ik een testament maken?

Er zijn wel 1001 redenen te verzinnen om een testament te maken, geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Enkele veelvoorkomende voorbeelden:

Gehuwd, kinderen, in het zicht van/met pensioen

U wilt voorkomen dat uw erfenis bij een scheiding van uw kind, voor de helft bij de ex-schoonzoon/-dochter terecht komt. Als uw kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dient u hiervoor een ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament op te nemen. Ook wel ‘privéclausule’ genoemd of ‘anti-schoonzoon/-dochterclausule’ (iets minder aardig).

Verder wilt u het liefst voorkomen, dat als de langstlevende in een verpleeginstelling wordt opgenomen, er een (te) hoge eigen bijdrage moet worden betaald voor de zorg.

U wilt ook voorkomen dat uw echtgenoot te veel erfbelasting moet betalen, omdat er (bijvoorbeeld) veel overwaarde op de woning zit. Hier zijn vele oplossingen voor denkbaar, veelal op te nemen in een testament. Maar laat u vooral eerst uitrekenen om hoeveel erfbelasting het zou gaan. 

Toch meer erfbelasting besparen? Wat denkt u van het opnemen van uw kleinkinderen in uw testament? Zij hebben sinds enkele jaren een vrijstelling van bijna € 22.000 per kleinkind. Het kan tot 20% erfbelasting besparen.

Alles goed geregeld voor jezelf, de kinderen en je partner.

Gescheiden

Een scheiding is ook vaak een reden om een testament te maken of aan te passen. Als er minderjarige kinderen zijn, wil je niet dat je ex-partner de gelden uit de erfenis beheert als je overlijdt. Hiervoor kun je een ‘bewindvoerder’ benoemen bij testament.

Ook kun je regelen, dat als een kind ná jou overlijdt, je ex-partner niet indirect van jouw erfenis profiteert omdat hij/zij nog de wettelijke erfgenaam is van je kind.

Ingeval van een lopende scheiding, kun je je ex-partner onterven bij testament.

Testamenten - Trouw advies - Notarieel jurist in Etten-Leur

Samenwoners

Samenwoners die starten en geen kinderen hebben, kunnen een testament maken om elkaar tot erfgenaam te benoemen. Verder kunnen zij regelen dat als zij kort ná elkaar overlijden, de beide families erven, in plaats van de wettelijke erfgenamen van degene die toevallig als laatste is overleden.

Voor samenwoners met kinderen is het nòg belangrijker om testamenten te maken, omdat anders hun kinderen de (enige) erfgenamen zijn. Bij testament is een langstlevende-regeling te maken, zodat je bij overlijden van je partner geen toestemming van je kinderen nodig hebt als je je huis wilt verkopen (bijvoorbeeld).

Bovenal is het voor samenwoners ook belangrijk om een (notarieel) samenlevingscontract te hebben.

Testamenten