Testamenten - Trouw advies - Notarieel jurist in Noord Brabant

Erfrechtspecialist

Testamenten

Waarom moet ik een testament maken?

Er zijn wel 1001 redenen te verzinnen om een testament te maken, helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hier een paar veelvoorkomende voorbeelden:

Gehuwd, kinderen, in het zicht van of met pensioen

U wilt voorkomen dat uw erfenis bij een scheiding van uw kind, voor de helft bij de ex-schoonzoon/-dochter terecht komt. Als uw kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dient u hiervoor een ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament op te nemen. Ook wel ‘privéclausule’ genoemd of ‘anti-schoonzoon/-dochterclausule’ (iets minder aardig). Het kan ook juist zijn dat u een aanverwant juist wilt betrekken bij uw erfenis. Bijvoorbeeld ingeval van vooroverlijden van een kind. Ook dit moet via een testament worden geregeld.

U wilt ook voorkomen dat uw partner te veel erfbelasting moet betalen, omdat er (bijvoorbeeld) veel overwaarde op de woning zit. Hier zijn vele oplossingen voor denkbaar, die meestal in een testament moeten worden opgenomen. Maar laat u vooral eerst uitrekenen om hoeveel erfbelasting het zou gaan. De meestgehoorde reactie is toch wel: “oh dat valt eigenlijk wel mee!”.

Toch nog meer erfbelasting besparen? Wat denkt u van het opnemen van uw kleinkinderen in uw testament? Zij hebben sinds enkele jaren een vrijstelling van zo’n € 25.000 per kleinkind. Het kan tot 20% erfbelasting besparen.

Alles goed geregeld voor uzelf, de kinderen en uw partner.

Gescheiden

Een scheiding is ook vaak een reden om een testament te maken of aan te passen. Als er minderjarige kinderen zijn, wilt u niet dat een ex-partner de gelden uit de erfenis beheert als u overlijdt. Hiervoor kan een ‘bewindvoerder’ worden benoemd bij testament. Dit kan een familielid, kennis of professional zijn.

Ook kunt u regelen, dat als een kind ná u overlijdt, de ex-partner niet indirect van uw erfenis profiteert omdat hij/zij nog de wettelijke erfgenaam is van uw kind.

Ingeval van een lopende scheiding, kunt u een ex-partner onterven bij testament.

Testamenten - Trouw advies - Notarieel jurist in Etten-Leur

Samenwoners

Samenwoners die starten en geen kinderen hebben, kunnen een testament maken om elkaar tot erfgenaam te benoemen. Verder kunnen zij regelen dat als zij kort ná elkaar overlijden, de beide families erven, in plaats van de wettelijke erfgenamen van degene die toevallig als laatste is overleden.

Voor ongehuwde samenwoners met kinderen is het nòg belangrijker om testamenten te maken, omdat anders hun kinderen de (enige) erfgenamen zijn. Bij testament is een langstlevende-regeling te maken, zodat u bij overlijden van uw partner geen toestemming van de kinderen (of de kantonrechter) nodig hebt als u uw huis wil verkopen (bijvoorbeeld).

Bovenal is het voor samenwoners ook belangrijk om een (notarieel) samenlevingscontract te hebben.

Testamenten