• Jacqueline Trouw

Verboden voor honden?!


Als je in een appartementencomplex woont, moet je je houden aan het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Deze reglementen worden bij de aankoop van een appartement verstrekt door de makelaar, of door de verkoper. Als je al eigenaar bent, dan mag je meestemmen over de inhoud.

Onlangs heeft er een rechtszaak gespeeld, omdat een eigenaar het niet eens was met het huishoudelijk reglement. Daarin stond namelijk dat het in zijn geheel verboden was om huisdieren te hebben als je in het appartementencomplex woont!

Het Hof heeft daarop geoordeeld dat dit een nietige (ongeldige) bepaling is voor deze vereniging van eigenaars. Waarom? In het splitsingsreglement (vastgelegd in de notariële splitsingsakte) was bepaald dat er alleen 'regels van orde' in het huishoudelijk reglement konden worden opgenomen. Het verbod op huisdieren vond het Hof "geen regel van orde maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht.". En dit had dus in het notariële splitsingsreglement gemoeten. Wat wel had gemogen, bijvoorbeeld: regels omtrent gedrag van honden en katten, zoals het niet veroorzaken van overlast door bijvoorbeeld overdadig geluid en/of het bevuilen van gemeenschappelijke ruimten. Dat vindt het Hof wel 'regels van orde'. Samengevat: het splitsingsreglement bevat alle belangrijke regels ten aanzien van de appartementen, de eigenaars en het gebruik ervan. Bijvoorbeeld de kostenverdeling en beperkingen in het gebruik. Het huishoudelijke reglement is een nadere uitwerking en/of aanvulling van het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement gaat altijd vóór, in het geval van eventuele strijdigheden.

#wonen #vve #appartement #verenigingvaneigenaars

38 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven