• Jacqueline Trouw

Woning uit een erfenis: bezwaar maken tegen WOZ?


Rond deze tijd worden de WOZ-waarden weer vastgesteld door gemeenten en belastingsamenwerkingen. Gezien de ontwikkelingen in de woningmarkt de afgelopen jaren, ligt het voor de hand dat de WOZ-waarde van een woning hoger wordt vastgesteld dan vorig jaar.

Als je ervan overtuigd bent dat de WOZ waarde te hoog is, kun je binnen zes weken bezwaar indienen. Maar wat als je erfgenaam bent en de woning nog onderdeel is van de (onverdeelde) nalatenschap?

Het is natuurlijk mogelijk om, ook dan, bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking. Er zijn drie manieren:

- met alle erfgenamen gezamenlijk: je dient gezamenlijk bezwaar in of machtigt één persoon (schriftelijk) om dit namens allen te doen; of

- als individuele erfgenaam: rechtstreeks bezwaar als bedoeld in artikel 26a Algemene wet inzake Rijksbelastingen; of bezwaar tegen een medebelanghebbendebeschikking ex artikel 28 Wet WOZ.

Je moet hierin een keuze maken, en een rechtsmiddel kan maar één keer worden ingesteld. Even opletten dus!

Met name ingeval van bezwaar namens alle erfgenamen, zal de gemeente willen zien wie die erfgenamen dan precies zijn. Hiervoor zullen zij een 'verklaring van erfrecht' opvragen. De enige situatie waarbij dit kan worden omzeild, is als er een executeur is, die bevoegd is namens de erfgenamen op te treden. Dan hoeft er 'slechts' een 'verklaring van executele' te zijn.

Wat nou als je in de loop van een jaar (bijvoorbeeld in mei, als de bezwaartermijn al is verlopen) een woning erft, maar je wil niet wachten met bezwaarmaken tot het nieuwe jaar? Dan kun je op grond van artikel 26 Wet WOZ als nieuwe eigena(a)r(en) een nieuwe WOZ beschikking vragen, die ook weer een bezwaartermijn heeft.

Als je met succes bezwaar aantekent, kan dat niet alleen OZB schelen maar ook erfbelasting, aangezien de die belasting ingeval van een woning sinds 2010 wordt berekend over de WOZ-waarde.

#erfrecht #erfbelasting #WOZ #executeur

0 keer bekeken

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.trouw-advies.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Trouw Juridische Dienstverlening en de informatie op deze website of in deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

@

Contact:

 

0615683269

info@trouw-advies.nl 

Bisschopsmolenstraat 92
4876 AP  Etten-Leur

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

KvK: 69424411

© 2019