• Jacqueline Trouw

Een algehele volmacht is geen vrijbrief

Bijgewerkt: 4 sep 2020


Vandaag de dag worden er veel algehele volmachten gemaakt, ook wel levenstestamenten genoemd. Vaak ouderen, die elkaar machtigen en opvolgend hun kind(eren) om hun belangen te behartigen, voor het geval ze bijvoorbeeld gaan dementeren.

Onlangs deed het Hof uitspraak* in een zaak waarbij een gevolmachtigd kind werd aangesproken door de latere erfgenamen. Dit kind had met de volmacht geld geleend bij zijn ouders ten behoeve van zijn eigen bedrijf. Het Hof merkte op: “Voor het antwoord op de vraag of X met de geldlening zijn bevoegdheid heeft overschreden, is volgens het Hof bepalend of X er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de ouders met deze lening akkoord zouden zijn gegaan indien zij in staat waren geweest hun financiële aangelegenheden zelf te behartigen. “

Bijzonder detail: een deel van de leningen kon niet meer worden terugbetaald..

Een toezichthouder (bijvoorbeeld iemand van de toekomstige erfgenamen) was hier geen overbodige luxe geweest.

Overigens was dit kind uiteindelijk alléén aansprakelijk voor de schade die voortkwam uit de lening bij de Pensioen-BV van zijn vader, want deze was in strijd met de statuten.

*Hof Den Bosch 17 juli 2018, nr 200.204.161/01 (GHSHE:2018:3055)

#levenstestament #volmacht #notaris

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven