• Jacqueline Trouw

Nieuwe regelgeving voor Verenigingen van Eigenaars


Vanaf 1 mei 2008 is een reservefonds verplicht voor een Vereniging van Eigenaars van appartementsrechten. De spaarrekening van de vereniging, voor groot onderhoud.

Per 1 januari 2018 is daar de verplichting bij gekomen (als er ook woningen in het gebouw aanwezig zijn) dat aan het reservefonds een minimale jaarlijkse reservering wordt toegevoegd. Er zijn twee mogelijkheden: 1. de jaarlijkse reservering bedraagt ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw;

2. de jaarlijkse reservering bedraagt het bedrag dat is vastgesteld door de VvE ter uitvoering van een meerjarenonderhoudsplan.

Heeft jouw VvE en meerjarenonderhoudsplan?

Ook geldt per 1 januari 2018 dat als je een appartement koopt, je automatisch aansprakelijk wordt voor de schulden van de VvE. Stel bijvoorbeeld dat de VvE een lening is aangegaan voor het groot onderhoud, dan ben je als eigenaar hiervoor mede aansprakelijk. Let wel, het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de VvE om bij de overdracht van het appartement, de stand van het reservefonds en de schulden door te geven aan de notaris, die daarvan melding maakt in de akte. Maar natuurlijk moet je zelf zorgen dat je dit soort zaken al weet vóór je je handtekening onder het koopcontract zet.


0 keer bekeken

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.trouw-advies.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van Trouw Juridische Dienstverlening en de informatie op deze website of in deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

@

Contact:

 

0615683269

info@trouw-advies.nl 

Bisschopsmolenstraat 92
4876 AP  Etten-Leur

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

KvK: 69424411

© 2019