Financieel veilig ouder worden - Trouw advies - Notarieel jurist in Noord Brabant

Trouw Advies

Financieel veilig
ouder worden

Uw zaken goed geregeld, ook als u ouder wordt.

Hoe ouder men wordt, hoe meer men afhankelijk wordt van anderen. Bankzaken gaan bijna alleen nog maar digitaal.

Helaas blijkt steeds vaker dat er mensen misbruik maken van deze afhankelijkheid. Bijvoorbeeld bij het pinnen, of internetbankieren.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op financieel misbruik:

  • Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank
  • Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis
  • Een onverklaarbaar tekort aan geld
  • Het ontstaan van schulden
  • Huurachterstand
  • Grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere
  • Het weigeren van informatie over de financiële situatie


Financieel misbruik van ouderen tegengaan, begint met er open over te praten. Bespreek de situatie met elkaar. Zorg dat het geen taboe is.

Wat doe je als je steeds afhankelijker wordt van anderen?

En weet ook dat er veel te voorkomen is, voor het goed te regelen vooraf! Geef of neem niet zomaar de pinpas, maar beschrijf de inhoud van de volmacht(en) in een levenstestament. Een toezichthouder kan af en toe meekijken met de gevolmachtigde. Dit is niet alleen voor de oudere een veilig idee, maar geeft ook ‘rugdekking’ voor de gevolmachtigde, als er later vragen komen vanuit familieleden of erfgenamen. Het benoemen van een toezichthouder heeft – onterecht- het imago dat er sprake is van wantrouwen richting de gevolmachtigde. Maar een gevolmachtigde met juiste intenties, mag er vaak juist blij mee zijn.

Levenstestamenten

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal of zullen regelen, als u het zelf niet meer kunt.

Regel uw zaken vooraf om problemen later te voorkomen.

Toezicht op levensexecuteurs

Maakt u een levenstestament, overweeg dan niet alleen één of meerdere gevolmachtigden te benoemen, maar ook een toezichthouder.

Wat doet een toezichthouder precies?

Trouw advies