woensdag, 29 september 2021
Geschreven door Jacqueline Trouw

‘Euthanasie als je gaat dementeren?’

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 290.000 nu. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. (bron: alzheimer-nederland.nl).

Reden te meer dat mensen steeds vaker regelingen hiervoor zullen treffen, zoals het opmaken van een levenstestament.

Als wij het hebben over het opmaken van een levenstestament gaat het niet alleen over de financiële zaken, maar ook over wensen ten aanzien van zorg, behandeling en overlijden. Dan hoor ik enerzijds vaak dat mensen 'niet meer verder willen' bij een ernstige vorm van dementie. Anderzijds stellen mensen ook vaak, dat het opstellen van een euthanasieverklaring zinloos is zodra men gaat dementeren. Immers, je kan dan niet meer weloverwogen aan de arts kenbaar maken dat je euthanasie wil, dus zal het ook niet gebeuren. Denkt men.

Verbetering na arrest Hoge Raad 21-04-2020

Het moge duidelijk zijn dat artsen niet lichtzinnig met euthanasie omgaan, en dat is natuurlijk maar goed ook. Maar er is sinds vorig jaar, door onder meer een arrest van de Hoge Raad, wel wat verbeterd. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat een arts wèl gevolg mocht geven aan een schriftelijk euthanasieverzoek bij iemand met vergevorderde dementie.

Euthanasie toegestaan maar niet gegarandeerd

Vanwege de compexiteit van euthanasieverzoeken heeft de overheid samen met artsen een Handreiking Schriftelijk Euthanasieverzoek opgesteld die patiënten kunnen gebruiken indien zij een schriftelijk euthanasieverzoek willen opstellen. Dat euthanasie op basis van een schriftelijk verzoek bij personen met voortgeschreden dementie is toegestaan, is echter geen garantie op euthanasie.

Essentieel om verzoek tijdig en herhaaldelijk te bespreken met (huis)arts

Ook als wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen behoudt de arts de vrijheid om het verzoek niet uit te voeren. In dit kader is het essentieel dat de patiënt tijdig en herhaaldelijk het euthanasieverzoek bespreekt met zijn (huis)arts. Hoewel de arts uiteindelijk beslist over het uitvoeren van euthanasie helpt het ook als het schriftelijke euthanasieverzoek is besproken met de familie en/of naasten.

Interessant onderwerp? Kijkt u ook eens op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde of download de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek van de overheid.

Trouw Advies - Notarieel jurist - Juridische dienstverlening

Jacqueline Trouw

Notarieel Jurist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang frequent informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

*  Voornaam:
*  Achternaam:
    Organisatie:
*  Website URL
*  E-mailadres: