levenstestament

Erfrechtspecialist

Erfenis afwikkeling

De erfenis afwikkelen, hoe doe je dat?

Is er iemand overleden en is er geen testament? Dan moeten de erfgenamen de erfenis afwikkelen. Dat blijkt in de praktijk vaak niet eenvoudig. Ook als er wel een testament is, kan de afwikkeling veel vragen oproepen.

Rechtspraak over (verdeling van) nalatenschappen is er in overvloed. En wist u dat er bij 25% van de nalatenschappen ruzie is? Veel kan voorkomen worden door er tijdig een deskundig persoon bij te betrekken. Dit kan op vele manieren.

Advies op afroep

Voor als u het zelf wilt regelen, maar af en toe bijstand en advies wilt. Zodat u tijdig kunt bijsturen waar nodig, en zodat u voorkomt dat er onnodige fouten worden gemaakt. Dit kan ik voor u doen op basis van uurtarief.

Advies of hulp bij een onderdeel van de afwikkeling

Bij de afwikkeling van een erfenis kunnen er ook bijzonderheden zijn, zoals: vaststelling van een legitieme portie, een lastige aangifte erfbelasting. Voor deze specifieke zaken kunt u mij ook opdracht geven. Afhankelijk van het geval, kan dit voor een vast tarief, dan wel op basis van uurtarief.

De volledige nalatenschap afwikkelen

Wilt u het helemaal uit handen geven? Dat kan natuurlijk ook. Als erfrechtspecialist kan ik In de hoedanigheid van gevolmachtigde, executeur of vereffenaar optreden. Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen.

U wordt hiermee volledig ontzorgd.

Deskundig

Door jarenlange ervaring en opleiding kunt u er op vertrouwen dat de nalatenschap deskundig wordt afgewikkeld. Wij worden daarbij gefaciliteerd door het platform Digitaal Nalatenschapsdossier. Wij kunnen hierdoor vlot en efficiënt afwikkelen, en u blijft eenvoudig op de hoogte doordat u zelf ook kunt inloggen.

Zelfs met een (goed) testament, kan de afwikkeling van een erfenis veel vragen oproepen

Testamenten - Trouw advies - Notarieel jurist in Noord Brabant

Vragen?

Hulp nodig bij het afwikkelen van de erfenis? Ik informeer u graag over de mogelijkheden. 

Erfenis