vrijdag, 14 mei 2021
Geschreven door Jacqueline Trouw

Een algehele volmacht is geen vrijbrief

Vandaag de dag worden er veel algehele volmachten gemaakt, ook wel levenstestamenten genoemd. Vaak ouderen, die elkaar machtigen en opvolgend hun kind(eren) om hun belangen te behartigen, voor het geval ze bijvoorbeeld gaan dementeren.

Onlangs deed het Hof uitspraak* in een zaak waarbij een gevolmachtigd kind werd aangesproken door de latere erfgenamen. Dit kind had met de volmacht geld geleend bij zijn ouders ten behoeve van zijn eigen bedrijf. Het Hof merkte op: “Voor het antwoord op de vraag of X met de geldlening zijn bevoegdheid heeft overschreden, is volgens het Hof bepalend of X er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de ouders met deze lening akkoord zouden zijn gegaan indien zij in staat waren geweest hun financiële aangelegenheden zelf te behartigen. “

Bijzonder detail: een deel van de leningen kon niet meer worden terugbetaald..

Een toezichthouder (bijvoorbeeld iemand van de toekomstige erfgenamen) was hier geen overbodige luxe geweest.

Overigens was dit kind uiteindelijk alléén aansprakelijk voor de schade die voortkwam uit de lening bij de Pensioen-BV van zijn vader, want deze was in strijd met de statuten.

*Hof Den Bosch 17 juli 2018, nr 200.204.161/01 (GHSHE:2018:3055)

Trouw Advies - Notarieel jurist - Juridische dienstverlening

Jacqueline Trouw

Notarieel Jurist

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste blogposts

Blog

Logo Trouw Advies - Juridische dienstverlening

Openingstijden

alleen op afspraak

Contactgegevens

Email: info@trouw-advies.nl
Telefoon: (+31) 076 7821733
Adres: Oude Bredaseweg 16, 4872 AE Etten-Leur
KvK: 69424411

Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring | Copyright ©  2020 – 2021 Trouw Juridische Dienstverlening