Laat u niet bang maken

“Bespaar erfbelasting en voorkom dat u uw huis op moet eten!”‘Deskundige’ professionals informeren u geheel gratis en vrijblijvend over de mogelijkheden.De ‘oplossing’ wordt gevonden in een keuzetestament en een levenstestament. Een ‘one size fits all’ oplossing, maar laat u niet misleiden. De soep wordt vaak niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend! Als er […]

Tarieven erf- en schenkbelasting 2024

Ieder jaar worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting vastgesteld. Ze worden namelijk ieder jaar gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Voor beide belastingen gelden vrijstellingen. Erfbelasting Erfbelasting is een éénmalige heffing. De verkrijger betaalt, in principe. Iedere verkrijger heeft een eigen vrijstelling. Als een langstlevende partner erft en er zijn ook kinderen, dan […]

Waar je aan moet denken als je gaat schenken

Waarom Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom je gaat schenken. Het verkleinen van je toekomstige nalatenschap om erfbelasting te besparen, je (box-3) vermogen verkleinen in verband met de Wlz en de eigen bijdrage. Er wordt veel gebruik gemaakt van de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Zo is er voor ouders aan kinderen de jaarlijkse vrijstelling (in […]

Schenken; wel of niet bij notariële akte?

Schenken wel of niet bij notariële akte - Trouw advies

Weet u wat er in artikel 177 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat? Niet stiekem googlen! Ik ga het u vertellen. Er staat in dat als een schenking pas de bedoeling heeft om ná overlijden uitgevoerd te worden, dat deze persoonlijk moet worden gedaan én in een notariële akte, anders vervalt deze bij […]

De warme of de koude hand?

De warme of de koude hand - Trouw advies

Wat een geweldig nieuwsbericht vandaag op nu.nl. Deze man heeft “schenken met de warme hand” goed begrepen! Steeds vaker geef ik het in gesprekken over vermogensplanning of nalatenschapsplanning ook in overweging, dat het misschien wel net zo leuk is om in contanten te schenken, in plaats van “op papier” of via je testament. Met name […]

Crisismaatregel

Crisismaatregel - Trouw advies

Naar aanleiding van een amendement op het Belastingplan 2021 is in 2021 het vrijgestelde bedrag voor schenkingen éénmalig met € 1.000 verhoogd. De motivatie is als volgt: De indieners zijn van mening dat de overheid er alles aan gelegen is om ondernemers tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van […]