Tarieven erf- en schenkbelasting 2024

Ieder jaar worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting vastgesteld. Ze worden namelijk ieder jaar gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Voor beide belastingen gelden vrijstellingen. Erfbelasting Erfbelasting is een éénmalige heffing. De verkrijger betaalt, in principe. Iedere verkrijger heeft een eigen vrijstelling. Als een langstlevende partner erft en er zijn ook kinderen, dan […]