Waar je aan moet denken als je gaat schenken

Waarom Er zijn meerdere redenen denkbaar waarom je gaat schenken. Het verkleinen van je toekomstige nalatenschap om erfbelasting te besparen, je (box-3) vermogen verkleinen in verband met de Wlz en de eigen bijdrage. Er wordt veel gebruik gemaakt van de vrijstellingen voor de schenkbelasting. Zo is er voor ouders aan kinderen de jaarlijkse vrijstelling (in […]